Trening umiejętności społecznych (TUS)

Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka
ISTMUS
zaprasza dzieci w wieku od 4 do 12 lat na

Co to jest TUS?
TUS – to Trening Umiejętności Społecznych, prowadzony w małych grupach, podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych np. podczas zawierania znajomości, włączania się do zabawy itp
Dlaczego umiejętności społeczne są takie ważne?
Umiejętności społeczne mają ogromny wpływ na rozwój i przyszłość dziecka.
Dzieci, które posiadają wysokie umiejętności społeczne rozwijają się lepiej, są bardzie lubiane w grupie, lepiej radzą sobie z emocjami, łatwiej się zaprzyjaźniają, łatwiej adaptują do nowych sytuacji, mają wyższe i bardziej adekwatne poczucie własnej wartości. Jeżeli dziecko zdobędzie te umiejętności, wówczas satysfakcja z nich płynąca stanie się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.
Dla kogo TUS?
Dla dzieci, które mają trudności w obszarze umiejętności społecznych tj:
- dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem,
- z ADHD (nadpobudliwe),
- nieśmiałych, wycofanych i lękliwych,
- z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami
- dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące)
TUS ma na celu nabywanie i ćwiczeniu umiejętności takich jak:
- trening umiejętności komunikacyjnych
- trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
- przestrzeganie zasad,
- umiejętność współpracy w grupie
- metody radzenia sobie z emocjami
- praca nad przestrzeganiem zasad
- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
- odreagowanie napięć emocjonalnych
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Nauka odbywa się poprzez zabawę i doświadczanie sytuacji społecznych. Wszystko odbywa się w bezpiecznych warunkach warsztatowych.
SZCZEGÓŁY:
- zajęcia TUS odbywają się w formie warsztatowej,
- grupy zamknięte od 4 do 8 osób. Po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy
- zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu
- każde spotkanie trwa 90 minut
- zajęcia odbywają się w Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS
- koszt jednego spotkani 80 zł od osoby
- zajęcie prowadzi dwóch certyfikowanych terapeutów
- wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników