Turnusy terapeutyczne

Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus w Zgorzelcu prowadzi turnusy terapeutyczne dla dzieci z różnymi zaburzeniami. Turnusy odbywają się w trybie tygodniowym lub dwutygodniowym, a zajęcia są prowadzone codziennie z wyjątkiem weekendów i trwają 3 h plus przerwy.  Program turnusu i zakres działań jest dobierany adekwatnie do dziecka, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Zostaje on poprzedzony przeprowadzeniem diagnozy całościowej na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym. W ramach turnusu można skorzystać z:

- terapii logopedycznej

- terapii Metodą Krakowską

- terapii z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC

- terapii Integracji Sensorycznej

- terapii ręki

- terapii pedagogicznej

- rehabilitacji

- dogoterapii

            Rodzice dzieci biorących udział w turnusie mogą w ramach niego skorzystać również z pomocy Fundacji Autilio działającej przy Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus w Zgorzelcu.

UWAGA: Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus nie zapewnia noclegu ani wyżywienia w trakcie całego trwania turnusu.

Szczegółowe informacje odnośnie terminu i kosztu turnusu oraz zapisy pod numerem telefonu 515 164 330 Marta Gajewska